บจก. เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา
โทร 02-267-3338, 081-648-4859, 086-349-5441
  • th
  • แปลเอกสารแปลภาษา
  • แปลเอกสารแปลภาษา

แปลเอกสารแปลภาษา

BangRak Translation
 

เรามีแอพให้ดาวน์โหลดได้แล้วที่นี่

     


บริการของเรา

 

เรายินดีให้คำปรึกษาด้านการแปลเอกสารทุกชนิดโดยผู้มีประสบการณ์จริง กว่า 20 ปี พร้อมทั้งการตรวจสอบราคางานแปล และยินดีนำเสนอผลงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
เราคือที่ปรึกษาด้านงานแปลภาษาสำหรับคุณ


" BORDERLESS WORLD BY BANGRAK TRANSLATION"
โลกไร้พรมแดนโดยศูนย์การแปลบางรัก

ความรู้เกี่ยวกับงานแปลและเอกสารต่างประเทศ

 

 

VDO ถาม - ตอบ

 

COMPANY PROFILE

 

ศูนย์การแปลบางรัก

Bangrak Translation (ศูนย์การแปลบางรัก) บริการแปลเอกสารทุกชนิดกว่า 30 ภาษา โดยทีมนักแปลมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญ ด้านการแปลและมีประสบการณ์ในการแปลมานานกว่า 20 ปี เช่น แปลเอกสารด้านกฏหมาย เอกสารการแพทย์ เอกสารด้านวิศวกรรมทุกประเภท วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ ศาสนา การเงิน เอกสารด้านธุรกิจต่าง ๆ ฯลฯ รวมไปถึงรับแปลเอกสารราชการ เอกสารเพื่อขอวีซ่า เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสมรส ใบหย่า ใบอุปการะบุตรเอกสารทางทหาร หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ พร้อมบริการรับรองคำแปลเอกสาร เช่น รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ) รับรองเอกสารกับสถานทูตต่าง ๆ รับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม (Certified by Translator of The Justice Court) และ ทนายความรับรองเอกสาร (Notary Public)

Bangrak Translation (ศูนย์การแปลบางรัก) มุ่งมั่นและตั้งใจผลิตงานแปลที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ด้วยราคาสมเหตุสมผล เราจึงเป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเรายินดีให้คำปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท

ในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีเจริญรุดหน้าไปไกล ทำให้ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงกันได้ง่าย คงจะดีไม่น้อย ถ้าทุกคนพูดและสื่อสารภาษาเดียวกัน ดังนั้น Bangrak Translation (ศูนย์การแปลบางรัก) ตระหนักถึงปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างคนต่างชนชาติ เราจึงยินดีเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความเข้าใจระหว่างบุคคลต่างชาติต่างภาษาให้เข้าใจกันได้เป็นอย่างดี

 

 

ท่านสามารถชำระค่าบริการได้หลายช่องทาง ตามข้อมูลด้านล่างนี้

 

 

ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี

บจก. เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา
362/6 ถนนสี่พระยา (ตรงข้าม ธ.ยูโอบี) แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0992003416406

กรณีมูลค่าการใช้บริการ เกิน 1,000 บาท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%

• การสั่งจ้างจะสมบูรณ์เมื่อได้รับหลักฐานการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อย
• กรณีจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ธรรมดา ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยใช้ระยะเวลาในการจัดส่งประมาณ 3-4 วัน
• กรณีจัดส่งแบบ EMS ค่าจัดส่งเพิ่ม 100 บาท

*ภายหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay in slip)
หรือ ส่งมาทาง E-mail : supatcha.wwt@gmail.com

บริการของเรา
บริการแปลภาษาอังกฤษ, แปลเอกสารแปลภาษา

ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ เรามีทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาอังกฤษ

สอบถาม
บริการแปลภาษาเยอรมัน, แปลเอกสารแปลภาษา

งานแปลภาษาเยอรมันนั้น ได้เข้ามามีส่วนสำคัญกับหน่วยงานราชการ บริษัท และองค์กรที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับประเทศ ที่มีการใช้ภาษาเยอรมันในการติดต่อสื่อสาร

สอบถาม
บริการแปลภาษาฝรั่งเศส, แปลเอกสารแปลภาษา

ภาษาฝรั่งเศส เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก และเป็นภาษาที่มีความสวยงาม

สอบถาม
บริการแปลภาษาอิตาลี, แปลเอกสารแปลภาษา

มีประสบการณ์ในด้านงานแปล ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรองรับงานแปลของลูกค้าได้อย่างหลากหลาย

สอบถาม
บริการแปลภาษาสเปน, แปลเอกสารแปลภาษา

ให้บริการแปลภาษาสเปน โดยทีมงานนักแปลชาวไทยและนักแปลเจ้าของภาษา ที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ทางด้านงานแปลภาษา

สอบถาม
บริการแปลภาษาฟินนิส (ฟินแลนด์), แปลเอกสารแปลภาษา

รับแปลภาษาฟินนิส (ฟินแลนด์) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัท ห้างร้าน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถาม
บริการแปลภาษาเดนนิส (เดนมาร์ก), แปลเอกสารแปลภาษา

รับแปลภาษาเดนนิส (เดนมาร์ก) เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัท ห้างร้าน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถาม
บริการแปลภาษาโปรตุเกส, แปลเอกสารแปลภาษา

ทางเราใช้ทีมงานแปลจากเจ้าของภาษาที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านภาษาโปรตุเกส พร้อมทั้งมีประสบการณ์ทางด้านงานแปลมาโดยเฉพาะ

สอบถาม
บริการแปลภาษาดัช, แปลเอกสารแปลภาษา

ภาษาดัชในบางส่วนอาจมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษ หรือภาษายุโรปอื่นๆ ทำให้ทางเราต้องใช้ความละเอียดในการคัดเลือกและสรรหาทีมงานนักแปล

สอบถาม
บริการแปลภาษาสวีดิช, แปลเอกสารแปลภาษา

บริการของเราครอบคลุมทั้งการแปลเอกสาร การตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร ล่ามและการฝึกอบรม

สอบถาม
บริการแปลภาษารัสเซีย, แปลเอกสารแปลภาษา

จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก

สอบถาม
บริการแปลภาษานอร์เวย์, แปลเอกสารแปลภาษา

งานบริการของเราเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากคุณภาพของการให้บริการและผลงานแปลที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้งานแปลที่ตรงกับความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์หลักของลูกค้าอย่างแท้จริง

สอบถาม
บริการแปลภาษาฮังกาเรียน, แปลเอกสารแปลภาษา

รับแปลภาษาฮังกาเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนบริษัท ห้างร้าน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถาม
บริการแปลภาษาโปแลนด์, แปลเอกสารแปลภาษา

บริการของเราครอบคลุมทั้งการแปลเอกสาร การตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร ล่ามและการฝึกอบรม

สอบถาม
บริการแปลภาษาฮิบรู, แปลเอกสารแปลภาษา

เพื่อให้ได้งานแปลที่ตรงกับความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์หลักของลูกค้าอย่างแท้จริง

สอบถาม
บริการแปลภาษาเกาหลี, แปลเอกสารแปลภาษา

เราได้ทำการคัดเลือกทีมงานนักแปลภาษาเกาหลีที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านงานแปล มีความเชี่ยวชาญทางด้านการใช้ภาษา

สอบถาม
บริการแปลภาษาจีน, แปลเอกสารแปลภาษา

เพื่อให้งานแปลออกมามีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าที่มารับบริการจากเรา

สอบถาม
บริการแปลภาษาญี่ปุ่น, แปลเอกสารแปลภาษา

เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากในปัจจุบันนั้น ญี่ปุ่นถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ธุรกิจต่างๆ

สอบถาม
บริการแปลภาษามาเลเซีย, แปลเอกสารแปลภาษา

ให้บริการงานแปลภาษามาเลเซีย โดยนักแปลชาวไทยและนักแปลเจ้าของภาษา

สอบถาม
บริการแปลภาษาอินโดนีเซีย, แปลเอกสารแปลภาษา

งานแปลภาษาอินโดของเรา เป็นบริการเฉพาะทางมาก เราเลือกเฟ้นนักแปลภาษาอินโดที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีความประสบการณ์

สอบถาม
ติดต่อเรา
ชื่อบริษัท:
บจก. เวิลด์ไวด์ทรานสเลชั่นบายสุภัชชา
ผู้ติดต่อ:
คุณสุภัชชา
ที่อยู่:
362/6 ถนนสี่พระยา (ตรงข้าม ธ.ยูโอบี)
ตำบล:
แขวงมหาพฤฒาราม
อำเภอ/เขต:
เขตบางรัก
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร
ประเทศ:
ไทย
รหัสไปรษณีย์:
10500
โทรศัพท์:
02-267-3338
มือถือ:
081-648-4859
086-349-5441
เว็บไซต์:
www.worldwidetranslation.net
อีเมล์:
supatcha.wwt@gmail.com
ไลน์ไอดี: